1. Obecné informace.

 1. Provozovatelem webu www.laspa.pl je“La Spa” Ulice Leśna 4, 58-350 Mieroszów
 2. Webové stránky plní funkce získávání informací o uživatelích a jejich chování následujícím způsobem:
  • Prostřednictvím informací zadaných dobrovolně do formulářů.
  • Ukládáním cookies do koncových zařízení (tzv. „cookies“).
  • Shromažďováním protokolů webového serveru provozovatelem hostingu Název společnosti: serveradmin.pl S.C. Rzeszow ul. Staroniwska 73 35-101 tel/fax +48 017 8530774 NIP: 813-352-86-32 REGON: 180279264

2. Informace ve formulářích.

 1. Služba shromažďuje informace poskytnuté dobrovolně uživatelem.
 2. Web může také ukládat informace o parametrech připojení (časové razítko, IP adresa)
 3. Údaje ve formuláři nejsou zpřístupněny třetím osobám jinak než se souhlasem uživatele.
 4. Údaje uvedené ve formuláři mohou tvořit množinu potenciálních zákazníků, evidovaných Provozovatelem webu v registru vedeném Generálním inspektorem ochrany osobních údajů.
 5. Údaje uvedené ve formuláři jsou zpracovávány za účelem vyplývajícím z funkce konkrétního formuláře, např. pro vyřízení servisní poptávky nebo obchodního kontaktu.
 6. Údaje uvedené ve formulářích mohou být předány subjektům technicky realizujícím některé služby – zejména se jedná o předání informací o registrovaném držiteli domény subjektům, které jsou provozovateli internetových domén (především Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), platba služeb nebo jiných subjektů, se kterými Provozovatel stránek v tomto ohledu spolupracuje.

3. Informace o cookies.

 1. Web používá soubory cookie.
 2. Soubory cookie (tzv. „cookies“) jsou IT data, zejména textové soubory, které jsou uloženy v koncovém zařízení Uživatele Webu a jsou určeny k používání Webových stránek. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, dobu jejich uložení na koncovém zařízení a unikátní číslo.
 3. Subjektem, který umísťuje soubory cookie na koncové zařízení uživatele webové stránky a přistupuje k nim, je provozovatel webové stránky.
 4. Soubory cookie se používají pro následující účely:
  • vytváření statistik, které pomáhají porozumět tomu, jak uživatelé webových stránek používají webové stránky, což umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah;
  • udržování relace Uživatele Webu (po přihlášení), díky které Uživatel nemusí znovu zadávat přihlašovací jméno a heslo na každé podstránce Webu;
  • definování profilu uživatele za účelem zobrazení materiálů na míru v reklamních sítích, zejména v síti Google.
 5. Webová stránka používá dva základní typy souborů cookie: „session“ (soubory cookie relace) a „permanent“ (trvalé soubory cookie). Relační cookies jsou dočasné soubory, které se ukládají na koncovém zařízení Uživatele až do odhlášení, opuštění webové stránky nebo vypnutí softwaru (webového prohlížeče). „Trvalé“ soubory cookie jsou uloženy na koncovém zařízení Uživatele po dobu uvedenou v parametrech souboru cookie nebo do doby, než je Uživatel smaže.
 6. Software pro prohlížení webových stránek (webový prohlížeč) obvykle standardně umožňuje ukládání cookies na koncovém zařízení Uživatele. Uživatelé webu mohou v tomto ohledu změnit nastavení. Webový prohlížeč umožňuje smazat soubory cookie. Je také možné automaticky blokovat cookies.Podrobné informace k tomuto tématu naleznete v nápovědě nebo dokumentaci webového prohlížeče.
 7. Omezení používání souborů cookie může ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách.
 8. Soubory cookie umístěné na koncovém zařízení Uživatele Webu mohou využívat také inzerenti a partneři spolupracující s provozovatelem Webu.
 9. Doporučujeme přečíst si zásady ochrany osobních údajů těchto společností, abyste se seznámili s pravidly používání souborů cookie používaných ve statistikách: Zásady ochrany osobních údajů Google Analytics
 10. Soubory cookie mohou být využívány reklamními sítěmi, zejména sítí Google, k zobrazování reklam přizpůsobených způsobu, jakým uživatel používá webové stránky. Za tímto účelem mohou uchovávat informace o navigační cestě uživatele nebo době strávené na dané stránce.
 11. Pokud jde o informace o uživatelských preferencích shromážděných reklamní sítí Google, uživatel může prohlížet a upravovat informace vyplývající z cookies pomocí nástroje: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Protokoly serveru.

 1. Informace o chování některých uživatelů jsou protokolovány ve vrstvě serveru. Tyto údaje slouží pouze ke správě webových stránek a k zajištění co nejefektivnější obsluhy poskytovaných hostingových služeb.
 2. Prohlížené zdroje jsou identifikovány pomocí URL adres. Kromě toho lze zaznamenat následující:
  • požádat o čas příjezdu,
  • Doba odezvy,
  • název klientské stanice – identifikace prováděná protokolem HTTP,
  • informace o chybách, ke kterým došlo během provádění transakce HTTP,
  • URL adresa stránky dříve navštívené uživatelem (referrer link) – pokud byla Webová stránka otevřena přes odkaz,
  • informace o prohlížeči uživatele,
  • informace o IP adrese.
 3. Výše uvedené údaje nejsou spojeny s konkrétními lidmi procházejícími stránky.
 4. Výše uvedené údaje neslouží pouze pro účely správy serveru.

5. Poskytování dat.

 1. Údaje jsou poskytovány třetím stranám pouze v mezích povolených zákonem.
 2. Údaje umožňující identifikaci fyzické osoby jsou zpřístupněny pouze se souhlasem této osoby.
 3. Provozovatel může být požádán o poskytnutí informací shromážděných Webem oprávněným orgánům na základě zákonných žádostí v rozsahu vyplývajícím z žádosti.

6. Správa cookies – jak vyjádřit a odvolat souhlas v praxi?

 1. Pokud si nepřejete přijímat cookies, můžete změnit nastavení svého prohlížeče. Vyhrazujeme si, že deaktivace souborů cookie nezbytných pro procesy ověřování, zabezpečení, zachování uživatelských preferencí může ztížit a v extrémních případech může znemožnit používání webových stránek
 2. Chcete-li spravovat nastavení souborů cookie, vyberte webový prohlížeč/systém ze seznamu níže a postupujte podle pokynů: